Η πρώιμη παρέμβαση είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που βοηθά τα μωρά και τα μικρά παιδιά με αναπτυξιακές καθυστερήσεις. Επικεντρώνεται στην εκμάθηση των βασικών  δεξιοτήτων που  συνήθως αναπτύσσονται ομαλά κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, όπως περπάτημα, σκέψη, μάθηση, επίλυση προβλημάτων, ομιλία, ακρόαση, κατανόηση, παιχνίδι, ντύσιμο κλπ.

Οι βασικοί στόχοι στην Πρώιμη Παρέμβαση είναι η ανεξαρτησία και αυτονομία του παιδιού, η αυθόρμητη λειτουργική επικοινωνία, η ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και κοινωνικών ικανοτήτων, η  ανάπτυξης δεξιοτήτων παιχνιδιού, η γενίκευση των δεξιοτήτων, καθώς και η προληπτική προσέγγιση  για όποια προβληματική συμπεριφορά. Η Πρώιμη Παρέμβαση στο Κέντρο μας εφαρμόζεται σε ένα καθημερινό ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεραπείας και εκπαίδευσης παιδιών ηλικίας 2-3 ετών και 4-5 ετών που αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές δυσκολίες και στοχεύει στην 

·         Γνωστική ανάπτυξη ώστε το παιδί να μπορεί να σκέφτεται, να αναλύει, να θυμάται και να μαθαίνει.

·         Γλωσσική ανάπτυξη ώστε το παιδί να αρθρώσει λόγο, να χρησιμοποιήσει σωστό λεξιλόγιο, να επικοινωνήσει.

·         Κινητική ανάπτυξη ώστε το παιδί να κινείται, να παρατηρεί ήχους και οπτικά ερεθίσματα.

·         Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη ώστε το παιδί  να συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες, να αναπτύσσει κοινωνικές σχέσεις             με άλλα παιδιά και δασκάλους, να εκφράζει τα συναισθήματά του.

Έμπειροι ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι βοηθούν τα παιδιά να μάθουν μέσα από το αισθητηριακό και κινητικό παιχνίδι, να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και να εκφράζονται.

Δραστηριότητες όπως η ζωγραφική, η χαρτοκοπτική, το κολλάζ, οι κατασκευές, ο πηλός, το θεατρικό παιχνίδι, η μουσικοκινητική, είναι κάποιες από τις δραστηριότες που συμμετέχουν τα παιδιά, οι οποίες τα βοηθούν να κοινωνικοποιηθούν, να δημιουργήσουν, να εξερευνήσουν, να ανακαλύψουν και να αναπτυχθούν νοητικά και συναισθηματικά.

Ειδικότερα, οι θεραπευτές στοχεύουν στη βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων, στη σωστή κατανόηση και έκφραση της γλώσσας, ανάπτυξη του σημασιολογικού επιπέδου, αναγνώριση και χρήση αντικειμένων, έναρξη και διατήρηση συζήτησης-διαλόγου, εκμάθηση κανόνων, αμοιβαία αλληλεπίδραση, προσαρμογή στις αλλαγές, βελτίωση της γνωστικής αντίληψης κ.α.

JSN Medis template designed by JoomlaShine.com