Οι γονείς στις μέρες μας εργάζονται πολλές ώρες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βοηθήσουν τα παιδία στην μελέτη τους. Οι γονείς μπορεί επίσης να  δυσκολεύονται να πειθαρχήσουν και να οριοθετήσουν τα παιδιά τους την ώρα της μελέτης. Στο Κέντρο μας, σε ένα ζεστόο και όμορφο περιβάλλον, προσφέρουμε πλήρη υποστήριξη στους μαθητές του Δημοτικού στην σωστή αποδοτική μελέτη των μαθημάτων. Στις ομάδες μελέτης εντάσσονται οι μαθητές από 6 έως και 12 ετών (α’ δημοτικού-στ δημοτικού).

Οι ομάδες μελέτης πραγματοποιούνται 2 ή 3 φορές ανά εβδομάδα σε ομάδες των 3 ή 4 παιδιών. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με τις ηλικίες και τις ανάγκες τους στα μαθημάτα της γλώσσας, μαθηματικών, ιστορίας, θεωρητικών, έκφρασης κλπ)

Στόχος της κάθε ομάδας είναι να βοηθήσει το μαθητή να αναπτύξει τις μαθησιακές και κοινωνικές του δεξιότητες. Οι ομάδες διαμορφώνονται βάσει τάξεων και μαθησιακού επιπέδου. Σε κάθε ομάδα υπάρχει ο ειδικός παιδαγωγός -εκπαιδευτικός-συντονιστής. Οι μαθητές μαθαίνουν να μελετούν μόνοι τους, αποδοτικά και οργανωτικά. Συγκεκριμένα οι βασικοί στόχοι είναι

-       εκμάθηση τεχνικών σωστής ανάγνωσης

-       εμπλουτισμού λεξιλογίου

-       επίλυση ασκήσεων

-       κριτική σκέψη

-       ενδυνάμωης αυτονομίας στο διάβασμα

-       διαχείρηση χρόνου μελέτης

-     δεξιότητες απομνημόνευσης

-       διαχείρισης του χρόνου και του άγχους

 

 

 

 

 

JSN Medis template designed by JoomlaShine.com