Ενισχυτική Διδασκαλία για Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές δυσκολίες έχουν τα παιδιά που υπολείπονται σημαντικά σε κάποιες σχολικές ικανότητες: παιδιά που στην ανάγνωση ή στη γραπτή έκφραση είναι σημαντικά πίσω από αυτό που θεωρείται αναμενόμενο για την ηλικία τους. Ή παιδιά που δεν κατακτούν μαθηματικές έννοιες, ή υστερούν στην αντίληψη ή στην επεξεργασία διαφόρων δεδομένων

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες εμποδίζουν άμεσα το παιδί να ανταπεξέλθει στο μαθητικό του έργο γιατί θίγουν βασικές σχολικές δεξιότητες, όπως και την ικανότητα μάθησης. Μπορεί να είναι γενικές, δηλαδή να επηρεάζουν την επίδοση του μαθητή σε όλα τα μαθήματα, αλλά συνηθέστερες είαι οι ειδικές, όπως η δυσλεξία (διαταραχή του γραπτού λόγου) ή δυσαριθμησία (των μαθηματικών ικανοτήτων). Μαθησιακές δυσκολίες μπορεί επίσης να πηγάζουν από άλλου τύπου διαταραχών όπως διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα κ.α.

Οι Μαθησιακές δυσκολίες χρίζουν έγκαιρης αναγνώρισης και αντιμετώπισης καθώς μπορεί να επηρεάσουν σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, την ψυχοσυναισθηματική ισορροπία του παιδιού, τη συμπεριφορά και την κοινωνική του προσαρμογή, την προσπάθειά του για μάθηση και τη μελλοντική του εξέλιξη. Στο Κέντρο μας προσφέρουμε εξατομικευμένο πρόγραμμα, παιδαγωγικά μελετημένο, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες δυσκολίες και ανάγκες του κάθε παιδιού.

Η Ειδική Αγωγή αναφέρεται στη διδασκαλία παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μέσω εξειδικευμένων διδακτικών και θεραπευτικών μεθόδων. Απευθύνεται σε παιδιά από 6 έως 12 χρονών που έχουν διαπιστωμένη μαθησιακή δυσκολία σε έναν ή περισσότερους τομείς μάθησης, καθώς και σε παιδιά που δυσκολεύονται στη γραφή, στην ανάγνωση, στην αριθμητική, στη συγκέντρωση και στην οργάνωση χρόνου. Η Ειδική Αγωγή είναι απαραίτητη στην περίπτωση μαθησιακών δυσκολιών όπως:

-Δυσλεξία

-Δυσαριθμησία

-Δυσαναγνωσία

-Δυσορθογραφία

-Διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα

 

JSN Medis template designed by JoomlaShine.com