Λογοθεραπεία Παιδιών

Η Λογοθεραπεία ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και αποκατάσταση διαταραχών λόγου και ομιλίας που μπορεί να εμφανίζουν τα παιδιά. Mέσω συγκεκριμένων τεχνικών και μεθόδων στοχεύει στην ομαλή ένταξη του παιδιού στο κοινωνικό ή σχολικό περιβάλλον.Η λογοθεραπεία μπορεί να αρχίζει σε ηλικία κατά την οποία το ίδιο το παιδί μπορεί να συνεργάζεται, μεταξύ τριών και τρεισήμισι ετών.

Τα προβλήματα λόγου και ομιλίας μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση. Τα παιδιά με προβλήματα λόγου και ομιλίας αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής τα οποία είναι συνέπεια περιορισμένων κοινωνικών δεξιοτήτων τους αλλά και των αντιδράσεων των ανθρώπων στον κοινωνικό τους περίγυρο. Οι δύσκολες κοινωνικές σχέσεις που βιώνουν τα παιδιά με προβλήματα λόγου και ομιλίας οφείλονται σε μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες, π.χ. στην αδυναμία τους να εκφραστούν. Για παράδειγμα, τα παιδιά με διαταραχές λόγου μπορεί να έχουν εκρήξεις θυμού που εμφανίζονται λόγω της απογοήτευσης για την αδυναμία τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά.

Η παρέμβαση που επιτρέπει στα παιδιά να εκφράσουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους μπορεί να βοηθήσει να αποφευχθούν τέτοιου είδους προβλήματα συμπεριφοράς. Οι γονείς που έχουν ανησυχίες σχετικά με τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών τους πρέπει να επιδιώξουν μια αξιολόγηση από κάποιον ειδικό λογοπεδικό/λογοθεραπευτή. Οι ειδικοί δίνουν κατευθύνσεις/προτάσεις για τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους, έτσι οι γονείς ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στην παρέμβαση. Ο έγκαιρος εντοπισμός και η έγκαιρη παρέμβαση είναιεξαιρετικά σημαντικά προκειμένου να ενισχυθεί η γλωσσική και κοινωνική ανάπτυξη και να δώσουν στα παιδιά την καλύτερη δυνατή βάση για την τυπική εκπαίδευση. Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αποτρέψει ή να μειώσει πολλά προβλήματα.

Απώτερος λοιπόν στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών, έτσι ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για το παιδί, καθώς η πρώιμη ανίχνευσή των διαταραχών είναι υψίστης σημασίας για το παιδί, διότι επιτρέπει την έγκαιρη οργάνωση θεραπευτικών παρεμβάσεων και την στήριξη των παιδιών αλλά και των οικογενειών.

Στο Κέντρο μας παρέχουμε Λογοθεραπευτική παρέμβαση παιδιών και εφήβων για δυσκολίες λόγου και ομιλίας ως αποτέλεσμα

Ειδικών μαθησιακών δυσκολιών/Δυσλεξία

ΕιδικήςΓλωσσικήςΔιαταραχής (Specific Language Impairment-SLI)

Καθυστέρησης στην ανάπτυξη λόγου και ομιλίας

Δαταραχών στην άρθρωση και στη φωνολογία

Διάσπασης προσοχής/Υπερκινητικότητας

Βαρυκοϊας ή κώφωσης

Σχιστιών

Διγλωσσίας

Μαθησιακών δυσκολιών

Ψυχιατρικών διαταραχών

Διαταραχών φωνής (δυσφωνίες)

Διαταραχών ροής και ρυθμού ομιλίας όπως τραυλισμού και ταχυλαλίας

Δυσφαγίας, δυσκολίας στη μάσηση και κατάποσης

Νοητικής καθυστερήσης

Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών ( Αυτισμού ) ΔΑΔ &Asperger

Μενού