Κέντρο Μελέτης

Σχολική Μελέτη

Οι γονείς στις μέρες μας εργάζονται πολλές ώρες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μ βοηθήσουν τα παιδία στην μελέτη τους. Οι γονείς μπορεί επίσης να  δυσκολεύονται να πειθαρχήσουν και να οριοθετήσουν τα παιδιά τους την ώρα της μελέτης. Στο Κέντρο μας, σε ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον, προσφέρουμε πλήρη υποστήριξη στους μαθητές του Δημοτικού στην σωστή αποδοτική μελέτη των μαθημάτων. Στις ομάδες μελέτης εντάσσονται οι μαθητές από 6 έως και 12 ετών (α’ δημοτικού-στ δημοτικού). Η σχολική μελέτη γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με τους πιο κατάλληλους τρόπους διδασκαλίας και το κόστος είναι πολύ οικονομικότερο από οποιοδήποτε ιδιαίτερο μάθημα βοήθειας των παιδιών σας στο σπίτι.

Οι ομάδες μελέτης πραγματοποιούνται καθημερινά σε ομάδες των 2 ή 3 παιδιών. Οι ομάδες αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τις ηλικίες και τις ανάγκες τους:

– ομάδες που αφορούν σε παιδιά Α’ τάξη δημοτικού ως και Β’ τάξη δημοτικού για την  προετοιμασία της μελέτης της επόμενης μέρας.

– ομάδες που αφορούν σε παιδιά Γ’ τάξη δημοτικού ως και Δ’ τάξη δημοτικού για την  προετοιμασία της μελέτης της επόμενης μέρας.

– ομάδες που αφορούν σε παιδιά Ε’ τάξη δημοτικού ως και Στ’ τάξη δημοτικού για  μαθήματα όπως γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία, θεωρητικά, έκφραση.

Στόχος της κάθε ομάδας είναι να βοηθήσει το μαθητή να αναπτύξει τις μαθησιακές και κοινωνικές του δεξιότητες. Οι ομάδες διαμορφώνονται βάσει τάξεων και μαθησιακού επιπέδου. Σε κάθε ομάδα υπάρχει ο ειδικός παιδαγωγός -εκπαιδευτικός-συντονιστής. Οι μαθητές μαθαίνουν να μελετούν μόνοι τους, αποδοτικά και οργανωτικά. Συγκεκριμένα οι βασικοί στόχοι είναι

–       εκμάθηση τεχνικών σωστής ανάγνωσης

–       εμπλουτισμός λεξιλογίου

–       επίλυση ασκήσεων

–       καλλιέργεια κριτικής σκέψης

–       ενδυνάμωση αυτονομίας στο διάβασμα

–        διαχείριση χρόνου μελέτης

–        δεξιότητες απομνημόνευσης

–        διαχείριση του χρόνου και του άγχους

–        βαθύτερη κατανόηση διδακτέας ύλης

 

 

Μενού