Λογοθεραπεία Ενηλίκων

Επίκτητες Διαταραχές Λόγου

Ο όρος «Επίκτητες Διαταραχές Λόγου» αναφέρεται στις δυσκολίες που προκύπτουν στο λόγο και την ομιλία του ενήλικα ύστερα από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή μία εκφυλιστική νευρολογική πάθηση. Οι επίκτητες διαταραχές του λόγου και της ομιλίας μπορεί να είναι:

Διαταραχές Αντίληψης

Στις διαταραχές αντίληψης ο ενήλικας αδυνατεί να προσλάβει ή/και να κατανοεί λέξεις, σειρές λέξεων και τα νοήματα που σηματοδοτούν αυτές οι σειρές και να ανταποκρίνεται ανάλογα.

Διαταραχές Έκφρασης

Στις διαταραχές έκφρασης ο ενήλικας δυσκολεύεται να επικοινωνήσει με τους γύρω του επειδή είτε υπάρχει βλάβη στον προγραμματισμό των αρθρωτικών κινήσεων είτε δε βρίσκει τις κατάλληλες λέξεις είτε δε συντάσσει σωστά λεκτικά μηνύματα.

Ο λογοθεραπευτής ακολουθεί μία σειρά δοκιμασιών για τον προσδιορισμό του βαθμού της δυσκολίας στο λόγο και την ομιλία. Στη συνέχεια, θέτει στόχους και ξεκινά το πρόγραμμα αποκατάστασης των διαταραχών.

Γνωστικές λειτουργίες που ενδέχεται να διαταραχθούν είναι ο προσανατολισμός σε τόπο, χρόνο και κατάσταση, η προσοχή και η συγκέντρωση, η μνήμη, η αντίληψη του χώρου, ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο προγραμματισμός, η κρίση, η ταχύτητα της σκέψης, ο έλεγχος των συναισθημάτων & της συμπεριφοράς, κλπ.

Στο κέντρο αναλαμβάνουμε και λογοθεραπεία ενηλίκων. Οι συνεργάτες μας, νευροψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, είναι άρτια εκπαιδευμένοι στην αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση σε πληθώρα διαταραχών. Ειδικότερα, οι συνεργάτες μας παρέχουν λογοθεραπευτική και Νευροψυχολογική Αξιολόγηση, λογοθεραπευτική και Γνωστική Αποκατάσταση, σε ασθενείς που έχουν υποστεί πτώση των νοητικών τους λειτουργιών εξαιτίας αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, εκφυλιστικών νόσων,(Άνοια – Alzheimer, Parkinson’s disease, Σκλήρυνση Κατά Πλάκας) κλπ..

Μενού