Ψυχολογικά Προβλήματα στα Παιδιά

Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να παρατηρούν τις συμπεριφορές και συνήθειες των παιδιών τους και σε περίπτωση που εντοπίσουν μη δικαιολογημένες αλλαγές στην συμπεριφορά του παιδιού τους ή συμπεριφορές που δεν θεωρούνται συνηθισμένες για την ηλικία που βρίσκεται το παιδί, να απευθύνονται άμεσα σε ειδικούς ψυχικής υγείας.

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους συστήνεται η παρέμβαση κατά την παιδική και εφηβική ηλικία είναι οι εξής:

  • Αν δεν αντιμετωπιστούν οι ψυχολογικές δυσκολίες που εμφανίζονται κατά την παιδική ηλικία, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να γίνουν χρόνιες και να συνεχίσουν να ταλαιπωρούν το άτομο και στην ενήλικη ζωή του. Για παράδειγμα, σύμφωνα με έρευνες ενήλικες με διάγνωση αγχώδους διαταραχής συνήθως έπασχαν από διαταραχή άγχους ως παιδιά και παιδιά που έμαθαν να είναι αντικοινωνικά επιθετικά και δεν δέχτηκαν κάποια ψυχοκοινωνική θεραπεία ως παιδιά, σε ένα μεγάλο ποσοστό παρέμειναν επιθετικά και ως ενήλικες.
  • Ένα σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα κατά την παιδική ηλικία, ακόμα και αν είναι παροδικό, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για το παιδί και το μέλλον του επειδή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και να καθυστερήσει την γενικότερη ανάπτυξή του (σωματική, νοητική, κοινωνική και συναισθηματική) και τις μαθησιακές του δεξιότητες. Με αποτέλεσμα το παιδί να χάσει πολύτιμο χρόνο από τις εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητές του, που να μην μπορεί να αναπληρώσει αργότερα.
Μενού