Η Λογοθεραπεία ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και αποκατάσταση διαταραχών λόγου και ομιλίας που μπορεί να εμφανίζουν παιδιά ή ενήλικες. Μέσω συγκεκριμένων τεχνικών και μεθόδων στοχεύει στην ομαλή ένταξη του παιδιού στο κοινωνικό ή σχολικό περιβάλλον. Η λογοθεραπεία μπορεί να αρχίζει σε ηλικία κατα την οποία το ίδιο το παιδί μπορεί να συνεργάζεται, μεταξύ τριών και τρεισήμιση ετών. Απώτερος στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών, έτσι ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για το παιδί. Η πρώιμη ανίχνευση των διαταραχών είναι υψίστης σημασίας για το παιδί, διότι επιτρέπει την έγκαιρη οργάνωση θεραπευτικών παρεμβάσεων και τη στήριξη των παιδιων αλλά και των οικογενειών.

Παιδιά με προβλήματα ομιλίας μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες και στην έκφρασή τους αλλά και στην αντίληψη - κατανόηση της ομιλίας των άλλων. Έτσι, μπορεί να δυσκολεύονται όχι μόνο να εκφραστούν αλλά και να κατανοήσουν εντολές, ερωτήσεις οδηγίες, κλπ. Η κατανόηση προηγείται της έκφρασης, έτσι ένα παιδί που δεν κατανοεί λέξεις, ή έννοιες θα αργήσει και να τις εκφράσει.  

Παιδιά με προβλήματα λόγου μπορεί να παρουσιάσουν λειτουργικές δυσκολίες σε ένα ή και περισσότερα από τα συστήματα που εμπλέκονται στην παραγωγή του λόγου, ή στο συντονισμό τους. Για παράδειγμα, δυσκολίες στην άρθρωση  σχετίζονται με τη λανθασμένη χρήση των οργάνων της άρθρωσης για την παραγωγή των φθόγγων ή των φθογγοσυμπλεγμάτων.   

 

Τομείς εμφάνισης των προβλημάτων λόγου και ομιλίας- Πότε υποψιαζόμαστε πως το παιδί παρουσιάζει δυσχέρεια.

 Αρθρωση

·         Τα παιδί μπορεί να δυσκολεύεται ή να αδυνατεί να παράγει έναν ήχο ή μια ομάδα ήχων, με αποτέλεσμα να μη μιλά εντελώς «καθαρά» (π.χ. το παιδί μπορεί να μη λέει καλά το «σ», το «δ» το «ρ» ή άλλους ήχους).

·         Το παιδί μπορεί να παραλείπει ήχους και συλλαβές από λέξεις, με αποτέλεσμα η ομιλία του να μη γίνεται πάντα εύκολα κατανοητή από τους άλλους.

 Ακουστική διάκριση

·         Το παιδί μπορεί να αλλάζει την σειρά των ήχων ή συλλαβών σε μια λέξη, π.χ. αντί καπάκι->πακάκι.

·         Το παιδί μπορεί να μπερδεύει ορισμένους ήχους σε μια λέξη, π.χ. λ-ρ, σ-θ, β-δ, με αποτέλεσμα να λέει αντί για ρολόι ->λολόι κ.λ.π..

Κατανόηση & Έκφραση

·         Το παιδί δείχνει να μην κατανοεί πλήρως τον προφορικό λόγο.

·         Το παιδί μπορεί να δυσκολεύεται σημαντικά να διατυπώσει απλές σκέψεις.

Δομή και σύνταξη

·         Το παιδί μπορεί να δυσκολεύεται στη σύνδεση λέξεων για το σχηματισμό προτάσεων και να χρησιμοποιεί λανθασμένα απλούς γραμματικούς τύπους όπως τον ενικό και τον πληθυντικό αριθμό, τις πτώσεις, τις καταλήξεις, απλούς χρόνους, κ.α., στην ηλικία των 4-5 ετών.

   Ροή της ομιλίας

·         Τραυλισμός

·         Ταχυλαλία

 
 Στο Κέντρο μας αναλαμβάνουμε λογοθεραπευτική παρέμβαση παιδιών και εφήβων για δυσκολίες λόγου και ομιλίας ως αποτέλεσμα 
 • Ειδικών μαθησιακών δυσκολιών/Δυσλεξία
 • Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής (Specific Language Impairment-SLI)
 • Καθυστέρησης στην ανάπτυξη λόγου και ομιλίας
 • Δαταραχών στην άρθρωση και στη φωνολογία
 • Διάσπασης προσοχής/Υπερκινητικότητας
 • Βαρυκοϊας ή κώφωσης
 • Σχιστιών
 • Διγλωσσίας
 • Μαθησιακών δυσκολιών
 • Ψυχιατρικών διαταραχών
 • Διαταραχών φωνής (δυσφωνίες)
 • Διαταραχών ροής και ρυθμού ομιλίας όπως τραυλισμού και ταχυλαλίας
 • Δυσφαγίας, δυσκολίας στη μάσηση και κατάποσης
 • Νοητικής καθυστερήσης
 • Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχων ( Αυτισμού ) ΔΑΔ & Asperger
JSN Medis template designed by JoomlaShine.com